Skip to main content
Topic: Pemulihan Server (Read 5992 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Pemulihan Server

Seperti yang telah para pengguna budiman sedari, server bagi laman ini telah tergendala sejak beberapa hari yang lalu. Ia berpunca daripada kerosakan partisyen utama server yang mengandungi data2 berkaitan laman ini dan selainnya. Laman ini kini diletakkan di bawah server kedua sementara kerja2 pemulihan server utama giat dijalankan. Harap maklum.